Складний характер майбутніх загроз та обмежені ресурси потребують використання усіх можливих сучасних підходів за всіма напрямками функціонування Збройних Сил України, одним з яких є оборонне планування.

Оборонне планування на основі спроможностей (ОПОС) – це один із сучасних методів оборонного планування, який поширений у секторі безпеки та оборони країн-членів НАТО.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечує виконання завдань у рамках реалізації РНП, зокрема за такими напрямами: