Monday Jul 15, 2024

НАТО та стандарти

У березні 2016 року НАТО запровадило нову Політику зі стандартизації. Насамперед, ця політика стосується розроблення та запровадження процедур, проектних рішень та термінології в інтересах досягнення необхідного рівня взаємосумісності, який вимагається членами Альянсу, для надання рекомендацій щодо багатонаціонального співробітництва. В Брюсселі відзначають, що НАТО повинно максимізувати взаємосумісність та спроможність військ союзників. І саме стандартизація сприяє досягненню, […]

НАТО ТА ДОКУМЕНТИ: Стандартизація за загальними принципами

Стандарти НАТО, яких близько 1200 одиниць – це лише невеличка частка документів НАТО, яка направлена виключно на забезпечення досягнення оперативної і технічної сумісності сил оборони. Запровадження стандартів НАТО не гарантує набуття членства в Альянсі, а є лише однією з запорук на шляху до цього. Наприклад, Річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО містять лише два […]

ЧЕРЕЗ СТАНДАРТИ ДО НАТО: Річна національна програма Україна-НАТО передбачає переведення сектору безпеки та оборони на натовські стандарти

Стандарти НАТО, яких близько 1200 одиниць – це лише невеличка частка документів НАТО, яка направлена виключно на забезпечення досягнення оперативної і технічної сумісності сил оборони. Запровадження стандартів НАТО не гарантує набуття членства в Альянсі, а є лише однією з запорук на шляху до цього. Наприклад, Річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО містять лише два […]

СТАНДАРТИ НАТО ТА АЛЬЯНС: кожна держава самостійно обирає порядок ратифікації та запровадження стандартів

Одним з основних принципів стандартизації НАТО є її добровільність. Запровадження документів НАТО зі стандартизації є національним рішенням, яке є добровільним, проте має важливе значення для розвитку взаємосумісних спроможностей. І треба розуміти, що під запровадженням розуміється виконання вимог угоди/стандарту, у тому числі, шляхом врахування його положень у відповідних нормативно-правових актах (керівних документах)/стандартах. Тобто, ніхто і ніяким […]

ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ НАТО: важливий чинник реформування й посилення Збройних Сил та сектору безпеки і оборони

Стан запровадження стандартів НАТО у повсякденну діяльність Збройних Сил України треба розпочати з огляду стратегічних документів у сфері безпеки та оборони. Положеннями Стратегії національної безпеки України передбачається “забезпечення максимальної взаємосумісності Збройних Сил України зі збройними силами держав-членів НАТО шляхом запровадження стандартів Північноатлантичного альянсу”. Воєнною доктриною України визначається розвиток Збройних Сил України за стандартами НАТО та […]

ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ: трансформація Збройних Сил України за стандартами НАТО

Одним з головних завдань для України в контексті впровадження стандартів НАТО є забезпечення максимальної взаємосумісності Збройних Сил із арміями держав-членів Альянсу. Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, яка була підписана  ще 9 липня 1997 року під час Мадридського саміту Альянсу визначає,  що Україна підтверджує свою рішучість продовжувати військову реформу, зміцнювати демократичний […]

Стандарти НАТО: механізми прийняття та запровадження

В Україні механізм прийняття стандартів НАТО визначено Порядком розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів – ось саме на підставі цього документу, назву якого з першого разу й не запам’ятати, Збройні Сили України переходять на натовські норми, які є уніфікованими для всіх членів Альянсу, а також для країн-партнерів. Але […]

Впровадження стандартів НАТО: важливий чинник реформування й посилення сектору безпеки та оборони України

Що таке сучасне НАТО? Це – країни провідних економік світу. Це – новітнє та сучасне озброєння та впровадження інноваційних технологій в оборону, розвинений оборонно-промисловий комплекс, високий рівень бойової готовності армії та всебічне соціальне забезпечення військових. А ще Альянсу притаманна постійна адаптація до змін військово-політичної обстановки у світі. І однією з передумов забезпечення усього цього комплексу […]

Партнерство посилених можливостей: нові перспективи співпраці України з НАТО

Партнерство посилених можливостей (Enhanced Opportunity Partnership, EOP) – програма НАТО для посилення сумісності з зацікавленими країнами, що не входять до Альянсу. ЕОР започатковано у вересні 2014 року на саміті в Уельсі як частину Ініціативи з питань розвитку взаємосумісності з операційними партнерами. До речі, у першому списку майбутніх учасників EOP в 2014 році фігурувала і Україна. […]

ПРІОРИТЕТИ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ: особливий формат співпраці з Альянсом допомагає зміцнювати обороноздатність

Нагадаємо, що у 2014 році Брюссель започаткував Програму посилених можливостей НАТО (EOP), яка сприяє  розширенню співпраці партнерів з Альянсом, посиленню оперативної сумісності військ країн-учасниць Програми з силами НАТО. Тобто, чим вище ця сумісність, тим простіша і ефективніша участь військових підрозділів партнерів у місіях і операціях Альянсу. До приєднання України до цієї Програми, НАТО в її рамках […]

Back to Top