Thursday Jul 18, 2024

ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ НАТО: важливий чинник реформування й посилення Збройних Сил та сектору безпеки і оборони

Стан запровадження стандартів НАТО у повсякденну діяльність Збройних Сил України треба розпочати з огляду стратегічних документів у сфері безпеки та оборони.

Положеннями Стратегії національної безпеки України передбачається “забезпечення максимальної взаємосумісності Збройних Сил України зі збройними силами держав-членів НАТО шляхом запровадження стандартів Північноатлантичного альянсу”.

Воєнною доктриною України визначається розвиток Збройних Сил України за стандартами НАТО та досягнення ними повної сумісності з відповідними силами держав-членів Альянсу.

Стратегічним оборонним бюлетенем України передбачено, що для проведення оборонної реформи в Україні, поступового нарощування оперативних спроможностей Збройних Сил України, інших складових сил оборони на законодавчому рівні врегулюються процедури стандартизації та приведення їх у відповідність із вимогами держав-членів НАТО. І, як відомо, ще 6 червня 2019 року Верховна Рада  ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів», якій передбачає внесення змін до Закону «Про оборону України», упорядкувавши вживання понять «військова стандартизація», «військовий стандарт», «стандарт НАТО», «стандарт у сфері оборони держави-члена НАТО», «орган військової стандартизації».

Окрім вищезазначених документів, завдання із запровадження стандартів НАТО визначаються також щорічними Річними національними програмами під егідою Комісія Україна-НАТО, Планами пріоритетних дій Уряду тощо.

У багатьох часто виникає питання: а які ж стандарти НАТО є пріоритетними для запровадження?

Першочерговість опрацювання стандартів НАТО для держав-партнерів визначається пакетом Цілей партнерства Україна-НАТО, який формується під час Процесу планування та оцінки сил, оновлюється кожні два роки і схвалюється на рівні глав постійних делегацій держав-членів Альянсу.

Також інше найбільш поширене питання: для кого саме призначені стандарти НАТО – виключно для Збройних Сил чи для всіх складових сектору безпеки і оборони України?

Звичайно, що більшість оперативних та адміністративних стандартів НАТО призначені для запровадження в Збройних Силах України.

Водночас, стратегічними оборонними документами України передбачена взаємосумісність з військами/силами Альянсу та збройними силами держав-членів НАТО не лише Збройних Сил України, а й інших складових сектору безпеки і оборони (наприклад, Служби безпеки України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інші). Таким чином, доцільно розглядати необхідність запровадження в цих структурах певного відсотку стандартів НАТО (наприклад, з питань планування операцій, логістики, медичного забезпечення тощо), особливо тих, які передбачаються Цілями партнерства.

Запровадження матеріальних стандартів потребує, у свою чергу, залучення можливостей оборонно-промислового комплексу та інших підприємств промисловості.

Окрім того, існують стандарти НАТО, запровадження яких неможливе без залучення центральних органів виконавчої влади.

Тож, робимо висновок, що запровадження стандартів НАТО – це не виключне зобов’язання Збройних Сил України, а конкретна цілеспрямована робота усіх складових сектору безпеки і оборони держави. А досягнення сумісності та впровадження натовських стандартів для України є не лише кроком в напрямку реалізації курсу на євроатлантичну інтеграцію, але й важливим чинником реформування й посилення Збройних Сил та сектору безпеки і оборони в цілому.

 

Back to Top