Thursday Jul 18, 2024

СТАНДАРТИ НАТО ТА АЛЬЯНС: кожна держава самостійно обирає порядок ратифікації та запровадження стандартів

Одним з основних принципів стандартизації НАТО є її добровільність. Запровадження документів НАТО зі стандартизації є національним рішенням, яке є добровільним, проте має важливе значення для розвитку взаємосумісних спроможностей.

І треба розуміти, що під запровадженням розуміється виконання вимог угоди/стандарту, у тому числі, шляхом врахування його положень у відповідних нормативно-правових актах (керівних документах)/стандартах.

Тобто, ніхто і ніяким чином не може зобов’язати державу-члена НАТО запроваджувати абсолютно всі стандарти НАТО.

В окремих випадках запровадження є недоцільним з причини відсутності у держави-члена НАТО відповідного виду збройних сил чи типу озброєння. Наприклад, в Чеській Республіці відсутні військово-морські сили і, відповідно, їм не потрібно ратифікувати та запроваджувати стандарти військово-морської тематики.

Окрім того, існує дуже багато випадків, коли вимоги документів НАТО не відповідають вимогам національного законодавства.

Back to Top