Thursday Jul 18, 2024

НАТО ТА ДОКУМЕНТИ: Стандартизація за загальними принципами

Стандарти НАТО, яких близько 1200 одиниць – це лише невеличка частка документів НАТО, яка направлена виключно на забезпечення досягнення оперативної і технічної сумісності сил оборони.

Запровадження стандартів НАТО не гарантує набуття членства в Альянсі, а є лише однією з запорук на шляху до цього.

Наприклад, Річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО містять лише два розділи, присвячені оборонним, військовим і безпековим питанням

Усі інші розділи розкривають політичні, економічні, ресурсні та правові питання.

Тобто окрім стандартів НАТО в класичному їх розумінні (угоди зі стандартизації та союзні публікації), існують євроатлантичні політики, стратегії, принципи, норми та підходи до всіх сфер діяльності держави.

Такі, наприклад, як:

демократичний цивільний контроль над силами оборони;

забезпечення прозорості при прийнятті управлінських рішень на всіх рівнях;

підвищення ефективності існуючих антикорупційних органів;

запровадження процесу оборонного планування у сфері оборони відповідно до євроатлантичних принципів та підходів;

гендерна політика тощо.

Але якщо безпосередньо говорити про документи Альянсу зі стандартизації, то відповідно до основоположного стандарту НАТО з питань стандартизації ААР-03 «Директива із розроблення, супроводження та управління документами НАТО зі стандартизації» існують такі види документів НАТО зі стандартизації:

СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ:

  • угоди НАТО зі стандартизації (STANAG) – документ НАТО зі стандартизації, що визначає згоду держав-членів Альянсу обов’язково запровадити стандарт НАТО (повністю або частково, без або з застереженнями) з метою досягнення взаємосумісності. STANAG не є міжнародним договором, як часто помилково вважають. Його можна віднести до міжнародного (регіонального) стандарту, оскільки рішення про ратифікацію STANAG готується та направляється стороні НАТО органами військової стандартизації держав-членів НАТО;
  • рекомендації НАТО зі стандартизації (STANREC) – необов’язковий документ НАТО зі стандартизації, який використовується виключно в матеріальній сфері і пропонує використовувати стандарти кращої практики. STANREC не стосуються цілей взаємосумісності, а відповідно застосовується виключно на добровільній основі.

СТАНДАРТИ АЛЬЯНСУ:

  • стандарти НАТО (АР, МР) – союзницькі та багатонаціональні публікації, які можуть вводитися в дію через STANAG (STANREC) або функціонувати окремо (наприклад, ААР-03). Стандарти НАТО розробляються в наступних трьох сферах: оперативна, матеріальна та адміністративна;
  • стандарти, розроблені поза межами НАТО – це міжнародні, регіональні та національні цивільні і оборонні стандарти, які можуть бути прийняті до прямого застосування для потреб НАТО і на які є посилання в супровідних документах. Наразі, Політика НАТО зі стандартизації полягає у заохоченні до збільшення частки таких стандартів для потреб НАТО.

ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ СТАНДАРТАМИ ДОКУМЕНТИ – документи, які сприяють кращому розумінню та процесу запровадження одного або більше стандартів Альянсу, а саме:

  • настанови з запровадження;
  • каталоги даних;
  • керівництва користувачів;
  • навчальний матеріал тощо.
Back to Top