Wednesday Jul 17, 2024

ПЕРШИЙ КРОК: Що НАТО чекає від майбутніх членів Альянсу

ПЕРШИЙ КРОК: Що НАТО чекає від майбутніх членів Альянсу

Основним документом, який визначає порядок вступу країн до НАТО, є «План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) – Membership Action Plan (MAP), ухвалений на зустрічі глав країн-членів Північноатлантичної  Ради у Вашингтоні 24 квітня 1999 року.

План дій щодо членства,  який є фактичним проявом політики «відкритих дверей», складається з п’яти розділів, а саме:

  1. I. Політичні та економічні питання;
  2. II. Оборона/Військові питання;

III. Питання ресурсів;

  1. IV. Питання безпеки;
  2. V. Правові питання.

У кожному з цих розділів визначені питання,  які можуть  бути предметом   обговорення  (список  не  є  повністю  вичерпним),  та висвітлюються  механізми,  за  допомогою  яких  можна   якнайкраще здійснювати підготовку до можливого кінцевого членства.

Від кожної  країни-претендента  вимагатиметься,  щоб  вона розробила  річну  національну  програму  підготовки  до  можливого майбутнього  членства,  де  було  б  викладено  завдання  та  цілі підготовки, і де б містилася конкретна інформація щодо тих заходів, які нею здійснюються,  а там,  де доцільно – графік роботи щодо конкретних аспектів такої діяльності.

Таким чином, офіційних єдиних критеріїв для набуття членства в НАТО насправді не існує, але є очікування від країн-кандидатів та  заходи, які їм пропонується запроваджувати, викладені в документі НАТО «План дій щодо членства в НАТО (MAP)».

Основним документом, який регламентує виконання заходів підготовки до членства в Альянсі, є Річна  національна  програма  підготовки  до  можливого майбутнього  членства.

Back to Top