Thursday Jul 18, 2024

СКЛАДОВА НАЦБЕЗПЕКИ: Перехід на стандарти НАТО МВС

СКЛАДОВА НАЦБЕЗПЕКИ: Перехід на стандарти НАТО МВС

Міністерство внутрішніх справ України, як невід’ємна частина сектору безпеки і оборони України, входить до національної системи координації євроатлантичної інтеграції України та активно залучається до співробітництва з НАТО в рамках загальнодержавного курсу на набуття членства в цій організації.

Ураховуючи євроатлантичний курс зовнішньої політики нашої держави та активізацію підтримки з боку країн-членів НАТО,

Співпраця з Альянсом є одним із пріоритетних напрямків розвитку Міністерства внутрішніх справ України .

МВС та органи системи МВС беруть участь в багатьох ініціативах та програмах в рамках співробітництва з НАТО, а саме:

Процесі планування та оцінки сил (ППОС);

Спільних з НАТО навчаннях;

Індивідуальній програмі партнерства (ІПП);

Програмі удосконалення військової освіти (DEEP);

Програмі професійного розвитку цивільного персоналу (PDP);

Роботі з трастовими фондами;

Ініціативі НАТО з розбудови доброчесності (Ініціатива ВІ);

Програмі НАТО “Наука заради миру та безпеки”;

Співробітництві у галузі реагування на надзвичайні ситуації цивільного характеру;

Платформі Україна-НАТО з питань вивчення досвіду протидії гібридній війні.

У рамках співробітництва значна увага приділяється реалізації широкого спектру напрямків, серед них, зокрема: створення ефективної системи планування та бюджетування, зниження корупційних ризиків, створення національної системи стійкості, стратегічні комунікації, протидія гібридним загрозам, кібербезпека, медична та психологічна реабілітація, захист прав людей, гендерна політика, зв’язок та інформаційні системи, досягнення оперативної взаємосумісності, гуманітарне розмінування, професійна підготовка та освіта, впровадження стандартів НАТО.

МВС щорічно приймає участь у реалізації Річних національних програм під егідою Комісії Україна-НАТО. Відповідно до РНП-2020 Стратегічною метою для МВС є “Єдина, стійка, керована і функціональна система внутрішніх справ як частина національної безпеки” (Стратегічна мета 2.6.).

Для виконання зазначеної мети визначено, що метою подальшого розвитку МВС є створення єдиної, стійкої, керованої і функціональної системи внутрішніх справ як частини національної безпеки, здатної протидіяти сучасним викликам та загрозам шляхом вдосконалення системи формування та реалізації політики у сфері відповідальності Міністерства внутрішніх справ України, фахової підготовки персоналу, формування ефективної системи управління інформацією та ресурсами.

Згідно з зазначеною Стратегічною метою п’ятьма цілям подальшого розвитку та реформування МВС є:

скоординована політика органів системи Міністерства внутрішніх справ України забезпечує безпечне середовище та ефективне надання послуг громадянам;

висококваліфіковані та мотивовані працівники органів системи Міністерства внутрішніх справ України забезпечують безпеку населення;

єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ України введено в експлуатацію, що дає змогу населенню безперервно та оперативно отримувати адміністративні послуги;

в Україні функціонує єдина авіаційна система безпеки та цивільного захисту;

населення отримує ефективну екстрену допомогу за єдиним телефонним номером 112.

Back to Top