Wednesday Jul 17, 2024

Основні критерії для набуття Україною членства в НАТО

Основні критерії для набуття Україною членства в НАТО

Виконання заходів Річної національної програми – основний механізм підготовки до можливого майбутнього членства.

План дій щодо членства в НАТО (MAP)

Ухвалено на зустрічі глав країн – членів Північноатлантичної Ради у Вашингтоні від 24 квітня 1999 року:

Від кожної країни-претендента вимагатиметься, щоб  вона розробила річну національну програму підготовки до можливого майбутнього членства, де було б викладено завдання та цілі підготовки, і де б містилася конкретна інформація щодо тих заходів, які нею здійснюються, стосовно відповідальних за це органів, а там, де це доцільно, також графік роботи для конкретних аспектів такої підготовки.

Країни-претенденти, за власним бажанням, можуть осучаснювати таку програму відповідно до вимог часу. Програма слугуватиме основою для відстеження Альянсом прогресу, досягнутого країнами-претендентами, та для забезпечення зворотного зв’язку.

🔹 РІЧНА НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік (РНП-2021).

Це системний документ, який містить опис реформ за відповідними напрямами, визначає їх стратегічну мету, цілі, пріоритетні завдання, необхідні для забезпечення ефективної планомірної реалізації закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в НАТО

РНП-2021 складається з п’яти розділів, що відповідає документу НАТО «План дій щодо членства в НАТО (MAP)»:

  1. Політичні та економічні питання;
  2. Оборонні та військові питання;

III. Питання ресурсів;

  1. Питання безпеки;
  2. Правові питання.
Back to Top