Thursday Jul 18, 2024

Перехід на стандарти НАТО Національної гвардії України

Перехід на стандарти НАТО Національної гвардії України

З метою запровадження стандартів НАТО для досягнення оперативної сумісності Нацгвардії зі Збройними Силами України, збройними силами країн-членів НАТО та створення сучасної доктринальної бази діяльності НГУ проведено аналіз стандартів НАТО згідно із затвердженим командувачем Національної гвардії України Переліком стандартів НАТО, які підлягають опрацюванню для визначення варіантів їх впровадження в рамках виконання пакета Цілей партнерства.

Вже опрацьовано 113 стандартів НАТО, 100 стандартів НАТО включено до Переліку стандартів НАТО, 8 стандартів за результатами погодження змісту Переліку стандартів НАТО вилучено як такі, упровадження яких не належить до  компетенції Національної гвардії України, 5 стандартів НАТО долучено до Переліку стандартів НАТО за ініціативою структурних підрозділів Нацгвардії. Положення 11 документів відповідають змісту чинних військових стандартів.

За результатами проведеного аналізу доцільності застосування в Національній гвардії України положень (норм, вимог) визначених стандартів НАТО прийнято рішення щодо:

прийняття та запровадження стандарту НАТО – 1 документа (AAP-03 «Розробка, ведення та управління документами стандартизації НАТО», затвердженого наказом командувача Національної гвардії України від 04.06.2020 № 263 «Про затвердження Інструкції з організації робіт із військової стандартизації та запровадження стандартів НАТО в Національній гвардії України»);

прийняття та запровадження стандарту НАТО із застереженнями –   29 документів;

прийняття та запроваджено стандарту НАТО із застереженнями в майбутньому – 69 документів;

неприйняття 1 документа (AJMedP-1.3 [STANAG 2552] «Керівництво для багатонаціональних медичних підрозділів»).

З метою наближення Нацгварідії до стандартів НАТО Річною національною програмою на 2020 рік визначено Стратегічну мету 2.7. «Національна гвардія України боєздатна та спроможна виконувати завдання за призначенням», відповідно до якої, головною метою розвитку НГУ є розбудова її як мобільного, боєздатного військового формування з правоохоронними функціями, здатного у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони України виконувати визначені правоохоронні і оборонні завдання з протидії загрозам національній безпеці та спільні завдання у міжнародних операціях із підтримання миру та безпеки.

Це включає досягнення трьох цілей:

створення стійкої системи управління, яка забезпечує ефективне прийняття рішень для виконання завдань за призначенням відповідно до принципів НАТО

підготовка військ у НГУ відповідає підходам до підготовки в інших складових сектору безпеки і оборони України та у державах-членах НАТО

система логістики НГУ, яка створена за стандартами НАТО, забезпечує виконання завдань відповідно до існуючих та прогнозованих загроз.

Національна гвардія подала на розгляд до Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації Міністерства оборони України 29 пропозицій до проєкту Програми робіт з військової стандартизації на 2021-2023 роки.

Back to Top