Thursday Jul 18, 2024

Перехід на стандарти НАТО СБУ

Перехід на стандарти НАТО СБУ

Основне завдання Служби безпеки України – забезпечення державної безпеки України, загрози та виклики якій можуть мати і внутрішньодержавне, і іноземне походження.

СБУ тісно співпрацює з партнерами з інших країн, щоб ефективно забезпечити безпеку України і ключові національні інтереси, та підтримує контакти з:

спецслужбами інших країн;

правоохоронними органами інших країн;

профільними структурами у складі міжнародних організацій.

У глобалізованому світі загрози безпеці основних партнерів України також впливають на безпеку нашої держави. Саме тому у багатьох сферах своєї роботи СБУ покладається на підтримку партнерських спеціальних служб і правоохоронних органів та активно взаємодіє з міжнародними організаціями. Зокрема, експерти з країн НАТО та ЄС надають фахові консультації в рамках реформування СБУ.

В результаті реформи діяльність СБУ буде зосереджена на ключових напрямках:

контррозвідувальна протидія загрозам державній безпеці;

боротьба з тероризмом;

кібербезпека;

захист державного суверенітету та територіальної цілісності;

охорона державної таємниці.

СБУ буде позбавлена від невластивих їй функцій. Відбудеться чітке розмежування компетенцій з іншими безпековими органами. СБУ не буде займатися боротьбою з економічною злочинністю, а зосередиться на захисті об’єктів критичної інфраструктури.

Після реформи правоохоронні органи не зможуть залучати співробітників СБУ до розслідування, якщо такі кримінальні провадження не віднесені до підслідності спецслужби. Це чітко заборонено новим законом.

Ця вимога була однією з ключових, які на старті реформи озвучували фахівці з безпеки і міжнародні партнери. Зараз в СБУ злочинам за напрямами економіки і корупції протидіють управління «К» і підрозділи «КЗЕ».

У новій структурі СБУ не буде передбачено підрозділів для боротьби з корупцією та економічними злочинами.

Реформа має бути виваженою і відбуватися так, щоб не зашкодити обороноздатності держави. Щоб не виникало жодного моменту, коли національна безпека опиниться під загрозою.

В питаннях переходу на стандарти НАТО СБУ керується Річною національною програмою під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік (затверджена Указом Президента України від 26 травня 2020 року № 203), відповідно до якої визначено Стратегічну мету 2.13. «Сучасна та ефективна Служба безпеки України спроможна на достатньому рівні забезпечувати державну безпеку» .

Цією Стратегічною метою передбачено, що подальше реформування СБУ здійснюється в рамках трансформації інших складових сектору безпеки і оборони України для:

створення ефективної системи нейтралізації загроз національній безпеці України;

досягнення та постійного підтримання спроможностей і готовності до виконання покладених на них завдань;

ефективного використання наявних ресурсів.

Метою реформування є:

створення ефективного, динамічного та гнучкого управління СБУ;

укомплектування її висококваліфікованими фахівцями;

забезпечення сучасними матеріальними і технічними засобами;

приведення завдань, функцій і напрямів її діяльності у відповідність із сучасними потребами захисту прав і свобод людини та громадянина, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Ціллю реформування СБУ (Ціль 2.13.1 РНП-2020) визначено досягнення результатів у забезпеченні Службою ефективної протидії загрозам у сфері державної безпеки України з неухильним дотриманням прав і свобод людини і громадянина та розподілена на чотири пункти:

довіра та свідоме сприяння населення України діяльності СБУ;

реформування СБУ відповідно до визначених концептуальних засад в інтересах громадян та держави;

налагодження міжвідомчої взаємодії;

набуття СБУ спроможності ідентифікувати нові зовнішні та внутрішні загрози та швидко реагувати на них.

Back to Top