Thursday Jul 18, 2024

Оперативні стандарти НАТО

Оперативні стандарти НАТО

Оперативними стандартами називають документи зі стандартизації НАТО, які конкретизують концептуальні, організаційні чи методологічні вимоги, що дозволяють установам, організаціям або силам виконувати свої функції чи завдання.

Оперативні стандарти НАТО:

стосуються оперативного планування застосування військ;

охоплюють питання військової практики (тактики, стратегії, бойової підготовки, проведення навчань, управління військами, підготовки бойових документів тощо).

В оперативній галузі стандартизації існує п’ять сфер:

сухопутна;

повітряна;

морська;

медична;

міжвидова.

Оперативні стандарти НАТО відносяться до сфери оперативного планування застосування військ та можуть застосовуватися:

у доктринах, тактиці, методиках, процедурах;

підготовці;

організації обміну інформацією;

підготовці бойових документів з управління військами (рішень, топографічних карт тощо).

В Україні розроблено 140 національних нормативних документів щодо запровадження оперативних стандартів НАТО.

Метою запровадження оперативних стандартів НАТО є забезпечення максимальної взаємосумісності Збройних сил України зі збройними силами держав-членів Альянсу.

Запровадження оперативних стандартів НАТО забезпечує:

підвищення оперативних і бойових можливостей Збройних Сил та інших силових структур України;

планомірне нарощування боєздатності військ (сил);

підвищення ефективності використання державних ресурсів у сфері оборони.

Впровадження оперативних стандартів НАТО в Україні є важливим елементом реформування сектору безпеки і оборони України та найоптимальнішим шляхом підвищення рівня боєздатності силових структур і, відповідно, обороноздатності всієї країни.

 

Back to Top