Wednesday Jul 17, 2024

Адміністративні стандарти НАТО

Адміністративні стандарти НАТО

Стосуються термінології, військових звань, визначають порядок обміну інформацією, роботи з документацією та сприяють Альянсу  в управлінні в різних областях, включаючи термінологію, фінанси, людську діяльність та ресурси.

Роботи з адміністративної стандартизації ведуться через органи військового управління, які здійснюють функції з військової стандартизації у межах визначених напрямів діяльності:

впровадження міжнародних військових нормативних документів зі стандартизації;

контроль за виконанням робіт із військової стандартизації, замовником яких є орган військового управління тощо.

Стандартизація та взаємосумісність арміїй держав-членів НАТО є основою безпеки Альянсу, що визначено у Стратегічній̆ концепції̈ НАТО 2010 року. Сам Альянс визначає стандартизацію як “розроблення та запровадження процедур, проектів і термінології̈ для досягнення належного рівня взаємосумісності (interoperability) союзників, або рекомендування корисних практик для багатонаціонального співробітництва”.

Неуважне ставлення до сприйняття адміністративної сфери стандартизації провокує уповільнення процесів оперативної та матеріальної стандартизації та призводить до гальмування процесів адаптації передових практик у діяльність наших Збройних Сил.

Важливим напрямком адміністративної стандартизації є гармонізація військової термінології відповідно до норм та стандартів НАТО з метою унормування використання іноземної військової термінології у ЗСУ.

Узгоджені та стандартизовані терміни та їх визначення українською та англійською мовою є основою для розробки переважної більшості військових стандартів на основі стандартів НАТО.

Стандарти  визначають  перелік стандартизованих абревіатур та термінів загальновійськового призначення, рекомендованих для застосування у Міністерстві оборони  та Збройних Силах України.

Визначення зазначеної термінологічної системи сприяє забезпеченню необхідного рівня сумісності між видами ЗС України, з іншими військовими формуваннями в процесі підготовки та проведення операцій.

Однією з проблем, що ускладнює процес досягнення необхідного рівня взаємосумісності підрозділів ЗС України з підрозділами іноземних держав в процесі підготовки та застосування, є відсутність єдиного понятійного апарату.

Розробка та введення в дію двомовних термінологічних стандартів забезпечує упорядкування військової термінології у військовій галузі та сприяє єдиному її розумінню органами військового управління.

Однією з проблем, що ускладнює процес досягнення необхідного рівня взаємосумісності підрозділів ЗСУ з підрозділами іноземних держав в процесі підготовки та застосування, є відсутність єдиного понятійного апарату.

Back to Top