Thursday Jul 18, 2024

Стратегія впровадження гендерної рівності у сфері освіти

У 2019 році лідерами країн G7 була започаткована ініціатива «Партнерство Біарріц», головна мета якої полягає у посиленні відповідальності та консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо досягнення гендерної рівності. Україна приєдналася до цієї міжнародної ініціативи рівних прав і можливостей для всіх у вересні 2020 року. І це стало важливим кроком для України на шляху до встановлення рівності в широкому сенсі – незалежно від статі, віку, культурних, фізичних або ментальних відмінностей. Однією з проголошених цілей України в рамках виконання зобов’язань «Партнерства Біарріц» є навчання дітей принципам рівності жінок і чоловіків. І для забезпечення наскрізності принципів гендерної рівності в освіті в Україні міносвіти і науки було визначено основним розробником Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року, яку на цьому тижні затвердив Кабінет Міністрів. Також затверджено операційний план з реалізації цієї Стратегії на 2022-2024 роки.

Упровадження принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти в Україні пов’язане з необхідністю подолати стереотипи за ознакою статі під час формування політики у сфері освіти. Нехтування відмінностями в умовах структурної нерівності призводить до невидимої дискримінації та неможливого розв’язання проблеми дискримінованих груп. Водночас забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків повинно сприяти забезпеченню всім учасникам освітнього процесу в Україні рівних можливостей доступу до освіти і науки незалежно від їхньої статі або інших ознак.

Стратегія впровадження гендерної рівності у сфері освіти концентрується на чотирьох стратегічних цілях:

  1. Комплексне впровадження принципів, політики і заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до людської гідності та недискримінації у нормативно-правових документах у сфері освіти як одне з ключових питань фундаментальних прав і пріоритетів у контексті євроінтеграції.
  2. Посилення ролі закладів освіти у координації дій суб’єктів реалізації державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти, запобігання та протидії насильству і дискримінації та вдосконалення освітнього процесу на засадах рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до людської гідності, недискримінації, інклюзивності та протидії насильству, зокрема за ознакою статі.
  3. Посилення компетенції і можливості професійної спільноти фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, розширення міжнародної співпраці у напрямі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
  4. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидія будь-якій дискримінації, впровадження практик інклюзивності у сфері освіти як основи для подолання наслідків військових дій і післявоєнної відбудови України.
Back to Top