Thursday Jul 18, 2024

Проект «Впровадження основоположних принципів гендерної політики держави: рівність прав чоловіків та жінок як суттєве підґрунтя на шляху до євроатлантичної інтеграції України»

Україна, як і НАТО активно впроваджує політику інтегрування гендерних перспектив у всі сфери
діяльності задля подальшого розвитку гендерної рівності з одночасним підвищенням ролі жінок у вирішенні глобальних питань, у тому числі – під час війни.

Питання гендерної політики та її впливу на різні аспекти соціально-політичного розвитку
українського суспільства активно обговорюються в Україні на громадсько-політичних майданчиках
та у мас-медіа.

Якщо зробити порівняльний аналіз ситуації у світі щодо можливостей і перспектив реалізації
гендерної політики демократичних країн з урахуванням досягнутих світових позитивних зрушень,
то можна зробити висновок, що в Україні це питання потребує постійної уваги на всіх рівнях
суспільства.

Але у суспільстві не завжди є розуміння: що взагалі це таке – гендерна політика? Фахівці зазначать,
що поняття «Гендер», яке запозичене з англійської мови, характеризує перш за все соціальну
сутність людини. На думку американського політолога Р. Інглхарта, гендерна рівність – це чутливий
індикатор, який показує, наскільки розвиненою і демократичною є держава.

Тому всі союзники по НАТО підкреслюють важливість гендерних аспектів у діяльності союзників не
лише під час операцій і місій та військових навчань, а й у всіх інших сферах.
«Гендерні міркування відображаються в усьому спектрі нашої діяльності – це необхідно для
НАТО», – вважає заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

Журнал Ukraine to NATO разом з Центром національної та інформаційної безпеки за підтримки
Центру інформації та документації НАТО в Україні розпочинають проект «Впровадження
основоположних принципів гендерної політики держави: рівність прав чоловіків та жінок як
суттєве підґрунтя на шляху до євроатлантичної інтеграції України».

Основною метою є сприяння формування в Україні ґендерно-збалансованого суспільства та
покращення інформування щодо успішних прикладів інтеграції потенціалу жінок і чоловіків задля
ефективного виконання завдань, які стоять перед державою, у тому числі у секторі безпеки та
оборони. Адже однією з умов на шляху до отримання повноправного членства України в НАТО є
рівні права і свободи громадян та ліквідація усіх форм дискримінації за будь-якими ознаками, в
тому числі і за ознакою статі.

І як вважає спеціальний представник Генерального секретаря НАТО з питань жінок, миру та
безпеки Ірен Феллін, саме активна й конструктивна участь жінок у запобіганні та розв’язанні
міжнародних конфліктів і криз є одним зі стовпів реалізації Порядку денного з питань жінок, миру
та безпеки.

Отже, слідкуйте за нашими соціальними мережами, сайтом та читайте у журналі Ukraine to NATO –
буде інформативно та цікаво!

Back to Top