Thursday Jul 18, 2024

Грошове забезпечення та стандарти НАТО

Грошове забезпечення та стандарти НАТО

У Збройних Сил України ведеться робота щодо розробки та впровадження перспективної системи грошового забезпечення відповідно до стандартів НАТО.

Аналіз систем грошового забезпечення армій країн-членів НАТО свідчить, що вони базуються на виплатах за військове звання, а відмінності полягають у способі стимулювання тривалості військової служби, видах та розмірах додаткових видів грошового забезпечення, частка яких складає приблизно 20-30% від розміру місячного грошового забезпечення.

Системи грошового забезпечення країн-членів НАТО умовно можна розділити на два типи:

  1. Розмір базової виплати залежить від звання військовослужбовця та його вислуги років (становить близько 80% розміру місячного ГЗ).
  2. Розмір базової виплати залежить від посадового окладу та рівня органу управління (становить близько 70% місячного ГЗ).

За основу перспективної системи грошового забезпечення ЗСУ пропонується взяти першу модель.

Розмір базової виплати військовослужбовця встановлювати у залежності від військового звання, передбаченого займаною військовослужбовцем посадою та календарної вислуги років у відповідному військовому званні.

Крім того, пропонується розробити систему надбавок стимулюючого та компенсаційного характеру.

Така система грошового забезпечення забезпечить:

стимули для зростання у військових званнях та до тривалого проходження військової служби;

можливість ротації військовослужбовців на посадах, які передбачають однаковий рівень відповідальності;

прозорість і зрозумілість системи нарахувань для кожного військовослужбовця;

умови для справедливого і прозорого призначення військових пенсій.

 

Back to Top