Thursday Jul 18, 2024

Підготовка та перепідготовка кадрів для розвитку нових напрямків військових технологій та військової науки

Протягом всієї історії людства саме передові технології та нестандартні військові, тактичні та стратегічні рішення – відповідно до часу, в який вони застосовувалися, не лише визначали форму та спосіб ведення війни, а й надавали на полі бою безперечну військову перевагу тій стороні, яка ними володіла.

Особливо, це було актуально для тієї сторони конфлікту, яка мала значно менші сили, економічний та інших потенціал, аніж противник.

Інновації і нові технології у військовій сфери є важливим для розуміння не тільки майбутніх війн, але й глобальної безпеки. Аналіз впровадження цих технологій та інноваційних рішень дають змогу уявити, якими будуть майбутні глобальні технологічні тренди для окремих видів збройних сил, а також дозволяють виокремити основні, найбільш перспективні напрями розвитку та подальшого впровадження нових технологій для побудови сучасної системи Збройних Сил України і всього сектору оборони країни загалом. В умовах війни з противником, який має більший військовий та економічний потенціал, розвиток військових технологій та нові інноваційні рішення є для України вирішальними для ефективної протидії агресії та майбутньої перемоги. Бойові дії в Україні наочно демонструють, що масове використання сучасних технологій, включаючи штучний інтелект, а також БПЛА та автономних систем управління, засобів розвідки та зв’язку вагомим чином підвищують технічну складову війни та вимагають наукоємних рішень.

В Україні для стимулювання та підтримки розвитку компаній, які працюють у напрямку оборонних технологій, був започаткований міжгалузевий проєкт Brave1. За спільною ініціативою Міноборони, Генерального штабу ЗС Україні, Мінцифри та інших профільних міністерств створена платформа для об’єднання державних та приватних ініціатив з розробки інноваційних рішень в інтересах сил оборони і безпеки. До речі, робота над цим проєктом почалася ще до повномасштабного російського вторгнення, але активізувалася саме під час бойових дій. Адже головна мета проєкту полягає в тому, щоб знаходити рішення для технологічної переваги над противником.

Brave1 спрямований на вирішення 4 основних завдання:

  1. Створення єдиної координаційної платформи в сфері військових технологій.
  2. Надання підтримки підприємцям, що працюють в сфері оборонних технологій (defense tech).
  3. Швидка доставка технологічних рішень замовникам.
  4. Ефективна взаємодія з усіма командами та стейкхолдерами, що працюють в Україні та за кордоном.

Загальну ідею цього проєкту  все можна звести до основної функції – створення для компаній, стартапів, наукових установ та інші організації найоптимальніших умов для ефективної розробки нових продуктів та рішень в галузі оборони.

Окрім цього, Міноборони створило Акселератор інноваційного розвитку – постійно діючий консультативно-дорадчий орган, покликаний організовувати та реалізовувати проєкти за напрямом науково-технічної діяльності відомства. В основу проєкту покладаються сучасні управлінські методи та ІТ-рішення, спрямовані на прискорення роботи  з опрацюванням заявок від розробників технічних новацій, їхню оцінку та подальше просування на шляху допуску до експлуатації. Проєкт  впроваджуватиме і реалізовуватиме стратегії, програми і процеси, «прискорюватиме» розвиток інноваційних спроможностей підрозділів Міноборони та Збройних Сил України. Крім того, Акселератор також позиціонується як майданчик для пошуку сучасних нових зразків озброєння і військової техніки, інформаційно-комунікаційних технологій.

Постійний розвиток технологій ставить перед військовими нові виклики та завдання щодо підготовки та перепідготовки кадрів, спроможних не лише якісно, ефективно використовувати сучасні системи озброєння, а й готових для подальшого розвитку й впровадження в реальне життя нових напрямків військової науки з урахуванням технологічних інновацій.

У цій сфері існує 6 ключових напрямків.

  1. Нові технологічні виклики. Завдяки швидкому розвитку технологій, сфера військової техніки та науки стала надзвичайно динамічною. Підготовка кадрів має включати активний розвиток компетенцій у таких сферах, як штучний інтелект, кібербезпека, застосування БПЛА, а також робототехніка.
  2. Колаборативний підхід. Передбачення та протидія новим загрозам вимагає співпраці між різними науковими дисциплінами та військовими спеціалістами. Тому підготовка кадрів повинна сприяти розвитку колаборативних навичок та здатності працювати в міждисциплінарних командах.
  3. Навчання та дослідження. Військова наука та технологія повинні базуватися на відповідних навчальних програмах та наукових дослідженнях. Підготовка кадрів має сприяти розвитку критичного мислення, аналітичних та дослідницьких навичок.
  4. Постійна перепідготовка. Завдяки швидкому технологічному прогресу, перепідготовка кадрів є постійним процесом. Військовослужбовці повинні мати можливість постійно оновлювати свої знання та навички відповідно до нових вимог та викликів, а також удосконалювати професійну підготовку під час постійних та додаткових навчань.
  5. Співпраця з цивільним сектором. Розвиток нових технологій та наукові відкриття часто здійснюється у цивільному секторі. Тому важливо сприяти співпраці між військовими та цивільними науковими організаціями для обміну знаннями та інноваціями.
  6. Розвиток творчого мислення. Розвиток нових напрямків військових технологій і науки потребує творчого мислення та інноваційного підходу. Підготовка кадрів повинна сприяти розвитку творчих здібностей та стимулювати виявлення нових ідей.

Дійсно, на сьогодні конкуренція держав у науково-технологічній сфері стала однією з головних на світовій арені, а використання новітніх технологій, особливо у сфері озброєння, розглядається як вагомий важіль геополітики. Сучасні технології мають ключове значення для розширення можливостей обороноздатності держави й досягнення цілей національної безпеки, насамперед воєнної та воєнно-економічної, а також науково-технологічної безпеки. Тому в НАТО постійно наголошують, що саме розвиток нових напрямків військових технологій та науки допомагає зміцнювати обороноздатність країни та забезпечує високий рівень готовності до сучасних безпекових викликів.

Back to Top