Wednesday Jul 17, 2024

Рівні стандартизації НАТО

Термінологія НАТО визначає три рівня стандартизації – сумісність, взаємозамінність та уніфікацію.

сумісність (compatibility) – це здатність двох та більше підрозділів чи предметів постачання (частин обладнання, матеріалів) до функціонування в одній системі або середовищі без взаємного втручання;

взаємозамінність (interchangeability) – це здатність двох та більше підрозділів чи предметів постачання, які мають однакові функції чи характеристики, бути заміненими одне одним без переозброєння або перенавчання (стосовно підрозділів) чи перероблення або дороблення (стосовно предметів постачання);

уніфікованість (commonality) – вищий рівень стандартизації, тобто реалізована здатність груп або окремих осіб, організацій або країн використовувати загальні доктрини, процедури або обладнання.

У своїй діяльності зі стандартизації НАТО керується наступними принципами:
всеосяжний та системний підхід;
своєчасність;
зобов’язання щодо запровадження стандартів НАТО;
прозорість;
використання цивільних стандартів;
послідовність і узгодженість;
термінологія.

 

Слідкуйте за реалізацією проекту на наших електронних ресурсах в:
Facebook,

Instagram,

Telegram,

Twitter,

Tic Tok,

Youtube

Проект “Стандарти НАТО для сектору безпеки і оборони України: розуміння і сприйняття” за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні та Міністерства оборони України.

Back to Top