Wednesday Jul 17, 2024

Що таке стандарти НАТО

Проект “Стандарти НАТО для сектору безпеки і оборони України: розуміння і сприйняття”

З вересня 2020 року журнал “Україна до НАТО” за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні та Міністерства оборони України розпочав реалізацію проекту “Стандарти НАТО для сектору безпеки і оборони України: розуміння і сприйняття”.
На електронних ресурсах простою мовою, будемо розповідати про зміст і суть стандартів, які використовуються в державах-членах НАТО, та набуття взаємосумісності Збройних Сил, інших військових формувань України з арміями Альянсу під час спільних дій.

Основні поняття Політики НАТО зі стандартизації.

Отже, уся діяльність зі стандартизації в НАТО ґрунтується на положеннях прийнятої у березні 2016 року нової Політики НАТО зі стандартизації. Цей документ визначає керівні принципи стандартизації НАТО, описує її функції, повноваження і взаємодію між основними учасниками спільноти зі стандартизації.
Як визначено Політичним керівництвом Альянсу, НАТО повинно максимізувати взаємосумісність та спроможність своїх військ/сил. У цьому контексті подальші зусилля спрямовуються на підвищення взаємосумісності спільних та багатонаціональних спроможностей, як засобу удосконалення безпеки військ/сил, а також їх ефективності та дієвості у підтримку усього спектру операцій під проводом НАТО.
Стандартизація сприяє досягненню, підтриманню та удосконаленню взаємосумісності як між військами/силами Альянсу, так і між військами/силами держава-партнерів НАТО, зміцнюючи оборонні спроможності Альянсу та посилюючи його боєздатність та ефективність.Стандартизація у підтримку взаємосумісності є не самоціллю, а одним із ключових факторів підвищення спроможностей.


Що ж таке стандартизація НАТО?
Це розроблення та запровадження процедур, проектних рішень та термінології в інтересах досягнення необхідного рівня взаємосумісності, який вимагається членами Альянсу, або з метою надання рекомендацій щодо багатонаціонального співробітництва.
Тобто, необхідно в черговий раз наголосити, що головною метою стандартизації НАТО є забезпечення досягнення взаємосумісності та багатонаціонального співробітництва.

Слідкуйте за реалізацією проекту на наших електронних ресурсах в:
Facebook,

Instagram,

Telegram,

Twitter,

Tic Tok,

Youtube

Буде інформативно та цікаво!

Проект “Стандарти НАТО для сектору безпеки і оборони України: розуміння і сприйняття” за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні та Міністерства оборони України.

Back to Top