Thursday Jul 18, 2024

Перехід на стандарти НАТО Служби зовнішньої розвідки України

04.11 СЗР

Службою зовнішньої розвідки України встановлені та ефективно використовуються в інтересах держави партнерські контакти з розвідувальними, спеціальними та правоохоронними органами держав ЄС, країн-членів НАТО, СНД, країн Азії, Африки, Латинської Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону і Далекого Сходу.


Всього Службою зовнішньої розвідки України підтримуються офіційні зв’язки з 148 спецслужбами з 81 країни світу та Офісом безпеки НАТО.
Завдяки підтримці партнерів по НАТО, українська розвідка, попри пряму військову агресію РФ і жорстку протидію з боку її спецслужб, змогла не лише відродитися, а й кардинально модернізувати усі напрямки своєї діяльності. Започатковані реформи дали змогу встановити довіру і налагодити належну взаємодію з розвідувальною спільнотою НАТО, поступово інтегруватися до когорти розвідувальних служб НАТО. СЗР України значно розвинула своє партнерство з ЦРУ США, МІ 6 Великої Британії, БНД Німеччини, Агентством розвідки Польщі, Департаментом державної безпеки Литви, Департаментом зовнішньої розвідки Естонії, Службою зовнішньої інформації Румунії, Національною розвідувальною організацією Туреччини та Службою зовнішньої розвідки Грузії. Започаткування співпраці з Об’єднаним департаментом розвідки і безпеки НАТО також свідчить про збільшення довіри Альянсу до української розвідувальної спільноти, що сприятиме інтеграції України в Північно-Атлантичний Альянс.
Пріоритетними напрямками взаємодії з партнерськими спецслужбами також залишаються: протидія міжнародному тероризму, розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки, участь у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю, забезпечення енергетичної безпеки, сприяння в реалізації двосторонніх економічних проектів.
Динамічні зміни, які відбуваються у світі впродовж останнього часу, обумовили суттєву трансформацію сфери безпеки. Сьогодні загроза надходить вже не стільки від окремих держав, скільки від певних явищ, таких, зокрема, як світова фінансова та економічна криза. У зв’язку з цим питання протидії глобальним загрозам і викликам сучасності, забезпечення світової та регіональної безпеки все частіше обговорюються під час двосторонніх і багатосторонніх зустрічей, переговорів, спільних нарад та форумів.
Нові форми співпраці, запроваджені в рамках регіонального, двостороннього і багатостороннього співробітництва, позитивно впливають на вирішення важливих завдань як безпосередньо в Україні, так і за її межами. Підписані угоди й досягнуті домовленості, їх реалізація дозволяють створити дієву систему спільної протидії загрозам і викликам у сфері безпеки.
З метою наближення до стандартів НАТО Річною національною програмою Україна-НАТО на 2020 рік для розвідувальних органів України визначено Стратегічну мету 2.14. «Посилення розвідувальних спроможностей держави», якою передбачено чотири цілі подальшого розвитку:
спроможність розвідувальних органів ефективно захищати національні інтереси держави від зовнішніх загроз;
ефективна взаємодія розвідувальних органів України між собою, з іншими суб’єктами розвідувального співтовариства та з споживачами розвідувальної інформації;
взаємодія розвідувальних органів України з спеціальними службами держав – членів НАТО забезпечує обсяг інформації, який є достатнім для вчасного виконання завдань за призначенням;
обмін розвідувальною інформацією між Україною, державами – членами НАТО та відповідними органами НАТО здійснюється на взаємовигідній основі.

04.11 СЗР

 

Слідкуйте за реалізацією проекту на наших електронних ресурсах в:
Facebook,

Instagram,

Telegram,

Twitter,

Tic Tok,

Youtube

Буде інформативно та цікаво!

Проект “Стандарти НАТО для сектору безпеки і оборони України: розуміння і сприйняття” реалізується за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні.

Back to Top