Thursday Jul 18, 2024

Утвердження суспільства рівних можливостей

Захист прав жінок та гендерної рівності в умовах війни набуває особливого значення, адже повномасштабне вторгнення російської армії в Україну має вкрай негативні наслідки, а особливо – для українських жінок. І не лише тих, хто залишається в Україні, а й тих, хто був змушений разом з дітьми рятуватися від війни за кордоном.

В Україні одним з головних координаційних центрів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є Міністерство соціальної політики. І навіть сьогодні, коли країна протистоїть російської агресії та захищає власну незалежність, реформи, які сприяють покращенню становища жінок та утвердження суспільства рівних можливостей, продовжують активно втілюватися в життя. Один з прикладів – Україна в умовах війни ратифікувала Стамбульську конвенцію, що є черговим кроком для повноцінного створення суспільства рівних можливостей. Одна з головних цілей цієї Конвенції полягає у захисті жінок від насильства, у тому числі й домашнього та дозволяє захистити українських громадян, які постраждали від насильства не лише в Україні, а й за кордоном. Треба зазначити, що на сьогодні Стамбульська конвенція є найбільш всеосяжною міжнародною угодою у сфері запобігання насильству щодо жінок і протидії домашньому насильству.

Зараз в Україні зростає кількість жінок, які потребують комплексної психосоціальної допомоги внаслідок пережитого під час бойових дій. Насамперед, це воєнні злочини проти жінок, в тому числі сексуальні, суттєве зростання ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми. Особливо це стосується тих українських жінок, які, рятуючись від війни, були змушені виїхати за кордон. Окрім цього, вимушене переміщення та втрата доходів і житла також вкрай негативно впливає на жінок, які є особливо уразливою категорією в умовах воєнних дій. Тому в умовах війни Мінсоцполітики активно використовує можливості раніше створених служб для постраждалих від домашнього насильства для допомоги тим жінкам, що потребують невідкладної допомоги внаслідок російської агресії проти України. Зараз в країні працює понад 600 таких служб.

І така робота є дуже важливою, адже за прогнозами правоохоронців, кількість різних негативних ситуацій щодо прав та захисту жінок, у тому числі випадків домашнього насильства, буде збільшуватися у зв’язку з тією ситуацію, що склалася зараз в Україні. Невтішна статистика – після 24 лютого зареєстровано понад 58 тис. повідомлень про домашнє насильство. А це більш ніж у два рази перевищує показник минулого року. Отже, загроза зростання випадків насильства у майбутньому напряму пов’язана з війною та російською агресією. Тому зараз, як ніколи, необхідно створювати надійні механізми для захисту найбільш вразливих категорій українців. І саме це знаходиться у постійному фокусі уваги Мінсоцполітики. На останньому засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань протидії сексуальному насильству, пов’язаному зі збройною агресією РФ проти України, та надання допомоги постраждалим, яке відбулося наприкінці липня, детально обговорили першочергові завдання щодо запобігання насильству, пов’язаному з війною та надання допомоги постраждалим. (В дужках зазначимо, що одне з головних завдань цієї Групи полягає в ефективному розслідуванні та документуванні злочинів та наданні комплексної допомоги постраждалим). Були вироблені чіткі рекомендації, як органи влади, включаючи структури сектору безпеки і оборони, повинні реагувати та допомагати протидіяти насильству, пов’язаному з війною в Україні. Враховуючи зміни ситуації в країні, Мінсоцполітики та інші державні та громадські структури також працюють над оновленням Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року – в нього вносяться зміни щодо реалізації та втілення заходів до реалій сьогодення. Тому що в умовах війни принцип рівних прав та можливостей жінок і чоловіків набуває особливої актуальності, й Україні вкрай важливо його дотримуватися. Адже це є одним з вагомих факторів подальшої інтеграції України в європейську спільноту.

До речі, План відновлення України  – стратегічний та всеосяжний документ, над яким працює Національна рада з відновлення України від наслідків війни (була створена наприкінці квітня), охоплює усі можливі сфери, пов’язані з післявоєнним відновленням та розвитком країни. І цей План враховує такий важливий аспект, як гендерне питання. Передбачено, щоб всі стратегії, програми та проекти відновлення були спрямовані на задоволення потреб жінок і чоловіків щодо повного залучення, участі, представництва, а всі ресурси розподіляються справедливим чином та приносили рівну користь як жінкам, так і чоловікам. Адже гендерний підхід в політиці післявоєнного відновлення та розвитку є обов’язковим для забезпечення міжнародних і національних зобов’язань України у сфері прав людини. Однак гендерний підхід не обмежується питаннями лише жінок і чоловіків, він враховує конкретні потреби людей з інвалідністю, молоді, людей похилого віку та інших категорій населення, які можуть бути вразливими або незахищеними за різними ознаками. Таким чином, державна політика з післявоєнного відновлення та розвитку України буде більш ефективною у здійсненні своєї основної функції – задоволенні потреб тих людей, на яких вона спрямована.

Back to Top