Thursday Jul 18, 2024

Просування гендерної рівності НАТО

Гендерна рівність та адаптація НАТО в світлі Порядку денного з питань жінок, миру та безпеки є
пріоритетом для Північноатлантичного альянсу на період до 2030 року. Під час останнього саміту
НАТО в Мадриді лідери Альянсу в черговий раз підкреслили актуальність подальшого просування
гендерної рівності, а також включення аспекту людської безпеки і тематики жінок, миру і безпеки
до усіх основоположних завдань НАТО.
І треба зазначити, що Альянс цілеспрямовано інтегрує гендерні аспекти у своїх трьох основних
завданнях: колективна оборона, врегулювання криз та спільна безпека, а також у всі свої політичні
та військові структури, від політики і планування, навчання і освіти до місій і операцій.
При цьому НАТО визнає життєво важливу роль, яку жінки відіграють у мирі та безпеці. Гендерна
рівність є вагомим напрямком співпраці НАТО з іншими міжнародними організаціями, зокрема з
ООН, Євросоюзом, ОБСЄ та Африканським Союзом.
Консультативна група НАТО з громадянського суспільства забезпечує платформу для жіночих
організацій громадянського суспільства для взаємодії з НАТО з метою формування політики та
практики. НАТО також прагне підтримувати Резолюцію 1820 РБ ООН, яка зосереджується на
сексуальному насильстві, пов’язаному з конфліктом.
Сучасний План дій НАТО з питань жінок, миру і безпеки (WPS) на 2021-2025 роки було
затверджено 21 жовтня 2021 року. Насамперед цей документ передбачає подальше розширення
та удосконалення співробітництво НАТО з партнерами, міжнародними організаціями і
громадянським суспільством з питань WPS. Гендерні перспективи будуть інтегровані в такі сфери,
як інновації і нові технології, зміна клімату і стійкість. Навчання і освіта цивільного і військового
персоналу НАТО, країн Альянсу і партнерів будуть посилюватись, зокрема щодо запобігання і
реагування на зв’язане з конфліктом сексуальне насильство відповідно до затвердженої нової
політики щодо цього питання.
План дій НАТО щодо WPS встановлює курс із двома загально програмними цілями. По-перше,
знизити бар’єри перед активною та суттєвою участю жінок в інститутах, пов’язаних із безпекою, і в
операціях НАТО, союзників та партнерів. По-друге, він спрямований на інтегрування гендерної
перспективи в щоденну роботу системи безпеки.
І цим Планом керуються не лише усі держави-члени НАТО – його дотримуються ще і 25 країн-
партнерів Альянсу.

Back to Top