Wednesday Jul 17, 2024

Міжнародна співпраця в сфері ґендерної рівності

Офіс ООН Жінки в Україні розпочав свою роботу в нашій країні в жовтні 2015 року. Його діяльність здійснюється в рамках Стратегічного плану ООН Жінки та спрямовується на підтримку та допомогу Україні в реалізації заходів та проектів для досягнення ґендерної рівності.

Питання ґендерної рівності протягом останніх років проходять наскрізною темою діяльності українського Уряду, адже ґендерна рівність є цілком конкретним фактором всебічного розвитку та загалом індикатором зрілості держави. Тому тісна взаємодія Уряду та Офісу ООН Жінки дозволяє розширити співпрацю в сфері ґендерної рівності в Україні і посилити реалізацію програм, спрямованих на захист інтересів українських жінок та дівчат.

А підтримка структури ООН Жінки є надзвичайно важливою для України, в першу чергу під час розробки та впровадження політик, здійснення реформ та для законодавчої роботи з метою подолання дискримінації, з якою українські жінки та дівчата з вразливих груп стикаються кожного дня.

Зазначимо, що ООН Жінки зробили дуже вагомий внесок у посилення прав жінок та ґендерної рівності в Україні, особливо в контексті триваючої з 2014 року війни в Україні. Довготривала та наполеглива спільна робота призвела до досягнення конкретних результатів у цій сфері.

Серед прикладів такої співпраці можна виділити наступні:

  • посилення державного механізму ґендерної рівності, який відповідає міжнародним стандартам;
  • ґендерний компонент закладено до реформ сектору безпеки і оборони, зокрема до Річної національної програми Україна-НАТО. Питання, пов’язані з порядком денним резолюції Ради безпеки ООН «Жінки, Мир, Безпека» також проходять наскрізною темою виконання реформ сектору безпеки і оборони.
  • потреби найбільш вразливих категорій жінок та дівчат знайшли відображення у процесах місцевого розвитку.

Також за допомоги Офісу ООН Жінки були проведені кардинальні зміни в українському законодавстві щодо посилення прав жінок та ґендерної рівності, а саме:

  • підписання Президентом України Володимиром Зеленським Указу «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства»;
  • за ініціативи Першої Леді Олени Зеленської приєднання України до «Партнерства Біарріц»;
  • приєднання до Міжнародної коаліції за рівну оплату праці (ЕРІС);
  • затвердження Урядом Концепції комунікації у сфері ґендерної рівності;
  • розроблення нового Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».

Водночас необхідно зазначити, що внаслідок війни Україна та ООН Жінки стали перед новими викликами. Адже в зв’язку з повномасштабним російським вторгненням 24 лютого цього року гендерні ролі в Україні кардинально змінилися. Багато чоловіків втратили роботу та пішли на фронт, а  жінки почали брати на себе більшу відповідальність, опановувати нові для себе ролі та працювати на декількох роботах, щоб забезпечити сім’ю та дітей.

А з закриттям шкіл та дитячих садочків тягар на жінок  значно зріс. Тому в умовах тривалої війни відступ від принципів гендерної рівності стає все очевиднішим. Крім того, за даними загальнонаціонального опитування від соціологічної групи «Рейтинг», внаслідок війни 39% українців втратили роботу та можливість фінансово себе забезпечувати. Більшість з них — жінки, які тепер не мають ні джерел доходу, ні можливостей для професійного розвитку.

Отже Україні та Офісу ООН Жінки необхідно консолідувати зусилля для недопущення порушення принципів гендерної рівності та забезпечити  потреби найбільш вразливих категорій жінок та дівчат на всіх рівнях.

Back to Top