Thursday Jul 18, 2024

Інтеграція гендерних підходів

Україна з червня цього року отримала статус країни-кандидата на членство у Європейському Союзі. Повноцінна інтеграція до європейського співтовариства потребує проведення багатьох реформ, які повинні втілюватися в життя виключно на демократичних принципах, вільних від будь-якої форм дискримінації, зокрема й за ознакою гендеру.

З 2014 року в нашій державі відбувається децентралізація — передання повноважень і фінансів від державної влади до органів місцевого самоврядування. І найближчою до людей владою стають сільські та селищні міські ради й їхні виконкоми. І завдяки проведенню цих реформ місцева влада отримала більш широкі повноваження щодо інтеграції гендерних підходів у своїй роботі.

Ґендерний підхід особливо важливий на місцевому рівні, оскільки це вагомою мірою впливає на повсякденне життя чоловіків і жінок. Адже рішення, які приймаються на місцевому рівні, стосуються всіх сфер життя людини: освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг тощо.

Для успішного та сталого розвитку громади місцеве самоврядування має дбати про надання можливостей жінкам нарівні з чоловіками користуватися своїми правами. Окрім того, забезпечення гендерної рівності є значним ресурсом економічного та соціального розвитку території.

На сьогодні ми можемо спостерігати велику диспропорцію між жінками та чоловіками в політиці, в силових структурах, ґендерний розрив також зберігається й у сфері економіки. Краща ситуація у сфері освіти та охорони здоров’я.  Поточні реформи в Україні та децентралізація створюють умови й можливості для дотримання міжнародних стандартів і виконання національних програм на місцевому рівні, особливо у нових об’єднаних територіальних громадах.

І хоча в Україні міжнародні норми та стандарти в сфері рівних прав між чоловіками та жінками вже враховано на рівні законів і державної політики, на практиці їх імплементація все ще недостатня.

Реалізація політики рівних прав і рівних можливостей жінок та чоловіків потребує політичної волі. Останнє передбачає зобов’язання з боку місцевої влади щодо усунення будь-яких проявів дискримінації й інтегрування гендерної рівності в усі сфери життя.

Досвід європейських країн у впровадженні гендерних підходів у свою повсякденну діяльність засвідчує, що місцевому самоврядування необхідно створити систему утвердження справжньої рівності та механізм її реалізації для забезпечення інтеграції гендерних питань в усі програми та політики. До речі, в Європі понад 1000 міст та органів місцевого самоврядування вже приєдналися до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків на місцевому рівні. В Україні цей процес йде значно повільніше, хоча вже частина міст та громад активно впроваджують власні плани щодо інтегрування гендерного підходу на місцевому рівні. І саме тут важливим інструментом формування та реалізації ефективної гендерної політики стає збирання статистичних та адміністративних даних із розподілом за статтю. Статистика дає інформацію про соціально-демографічні особливості таких груп, як жінки та чоловіки. Наприклад, інформація про рівень оплати праці, відсоткове співвідношення чоловіків та жінок на різних посадах, про рівень освіти, а також як отримувачів послуг тощо. Цінним інструментом на місцевому рівні щодо впровадження гендерного підходу в управлінській діяльності може стати «гендерний портрет» або «гендерний профіль» громади, окремих галузей і навіть організацій та установ.

І серед головних інструментів гендерного інтегрування можна визначити таки, як  гендерна статистика, гендерний аналіз та гендерне бюджетування.

Щодо першого – зрозуміло, що для гендерного аналізу необхідно зібрати статистичні дані, розподілені за статтю. Адже саме ці дані можуть показати сфери, де потрібні першочергові заходи втручання.

Гендерний аналіз дозволяє здійснити оцінку різного впливу, спричиненого на жінок і чоловіків наявними програмами в усіх сферах життя суспільства й держави.

А гендерне бюджетування також слугує інструментом для досягнення гендерної рівності, адже сприяє підвищенню ефективності використання бюджетних коштів для виконання заходів, які спрямовані на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Back to Top