Wednesday Jul 17, 2024

Гендерна рівність як відображення цінностей НАТО

За статистикою на сьогодні у різних структурах НАТО загальна присутність жінок складає майже 35 відсотків. Якщо детально, то 22,5% посад вищого керівництва НАТО обіймають жінки. У загальної кількості військових та службовців у структурах Північноатлантичного альянсу цей відсоток значно вище –37,2%. А ось більше всього жінок працюють на посадах цивільного персоналу – 43,9%.

Для збільшення долі участі жінок в цілому, і зокрема на старших посадах, були розроблені системи показників для кожного підрозділу як керівництво для прийняття рішень в процесі підбору особового складу.

Загалом, НАТО прагне надавати рівні можливості та не допускати дискримінацію співробітників через стать, расову чи етнічну приналежність, віросповідання, національність, інвалідність, вік чи сексуальну орієнтацію. На першому місці при відборі кандидатури звичайно стоять досвід, кваліфікація  та ділові якості здобувача. Між тим, бар’єрами можуть бути вимоги щодо стажу роботи (відносно молодих здобувачів), конкретного досвіду роботи у військових структурах, або ж досвіду планування бойових дій тощо.

В структурах Альянсу реалізується політика залучення та збереження в системі талановитих працівників шляхом створення умов для загальної участі, партнерства, справедливості та поважного спілкування з усіма працівниками. Усім надається рівний доступ до можливостей та ресурсів, і кожен може внести повноцінний внесок в успішну діяльність організації. Останніми роками в НАТО реалізується низка ініціатив, спрямованих на те, щоб співробітники почували себе більшою мірою залученими і відчували, що їх цінують за їх індивідуальність.

З 2015 року в Альянсі реалізуються програми наставництва для жінок, які працюють в штаб-квартирі НАТО. Ціль – збільшити кількість кваліфікованих працівниць, прибрати внутрішні та структурні бар’єри, які заважають жінками рухатись кар’єрними сходами в організації. Це програма заохочення, розширення прав та можливостей талановитих жінок-професіоналів.

Підопічними в менторській програмі є жінки, які обіймають будь-які посади, або ж делегати, консультанти, співробітники, відряджені державами-членами НАТО, тимчасові співробітники та особи на стажуванні. І підопічні, і їх наставники обов’язково проходять одноденну навчальну підготовку. Зазначені програми наставництва по їх завершенню аналізуються для подальшого їх поліпшення. З часом – після кількарічної роботи системи наставництва в організації сформувалась професійна мережа жінок НАТО як внутрішній комунікативний інструмент. Завдяки цьому розширились можливості для наставництва, обміну інформацією, організації різноманітних заходів тощо.

Іще один цікавий спосіб привернути увагу до питання гендерної рівності  та політики загальної участі – це спортивні заходи. Кілька років поспіль в НАТО проводився забіг з гаслом «Вона біжить, він біжить, ми біжимо». У ньому беруть участь жінки і чоловіки різного віку, а також їхні родичі. Мета заходу – ознайомити якомога ширше коло людей із  Резолюцією РБ ООН «Жінки, мир, безпека» та сприяти гендерному балансу в Альянсі.

Що стосується інтеграції гендерної перспективи у щоденну роботу у сфері безпеки, передусім потрібна зміна мислення. Це процес змін та трансформацій, який потребує постійного навчання, освітніх заходів, створення партнерств та коаліцій як всередині організації, так і ззовні. Вимагає підвищення прозорості і підзвітності шляхом формування звітів та зовнішнього оцінювання. Саме тому в число пріоритетів Плану дій НАТО щодо WPS включені навчання лідерству, інтеграція гендерної тематики в основне і спеціальне навчання, перетворення гендерної чуттєвості в частину професіоналізму усього особового складу, а не лише у спеціальність чи відповідальність окремих експертів із гендерних питань.

Включення тематики гендерної рівності та загального залучення в основні принципи роботи НАТО на всіх напрямках діяльності організації неможливе без індивідуальних та колективних зусиль на всіх рівнях і в масштабі всієї Організації. Також важлива підтримка такої політики з боку держав-членів та партнерів НАТО.  Тому Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг постійно наголошує на важливості гендерної рівності для загальної діяльності Північноатлантичного альянсу.

«Найкращий спосіб захистити нашу безпеку та спосіб життя — об’єднатися та використати всі таланти, які може запропонувати наше суспільство. Гендерна рівність – це не тільки правильно, але й розумно», – підкреслює Столтенберг.

Back to Top