Wednesday Jul 17, 2024

Алгоритми щодо захисту: як демократичний світ допомагає Україні

В Євросоюзі постійно підкреслюють, що гендерна рівність має ключове значення для захисту прав людини та ефективного управління, а також вагомою мірою сприяє сталому розвитку суспільства і добробуту для всіх.

Ще у травні Рада Європи ухвалила Рекомендації щодо захисту прав жінок і дівчат-мігрантів, біженок і шукачок притулку. Це – доволі актуальний документ, адже зараз Європа через війну в Україні стикається з найбільшим переміщенням населення з часів Другої світової війни, при цьому більшість біженців становлять жінки та діти. Країни Євросоюзу, більшість з яких також є членами НАТО, з 24 лютого намагаються створювати всі необхідні умови для прийому українок, їх захисту та безпечного життя.

З огляду на велику актуальність для України, Рекомендації щодо захисту прав жінок і дівчат-мігрантів, біженок і шукачок притулку були перекладені українською мовою та презентовані посадовцям і експертам, які безпосередньо займаються темою захисту прав жінок і дівчат. Презентація пройшла під егідою проекту Ради Європи «Боротьба з насильством стосовно жінок в Україні».

Отже, по-перше треба зазначити, що ця Рекомендація завдяки інклюзивному підходу, зосереджена на захисті прав, боротьбі з усіма формами дискримінації та боротьбі з насильством стосовно жінок. Рекомендація включає ефективні практики на основі існуючих стандартів ООН та Європи, включаючи Стамбульську конвенцію Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством стосовно жінок та Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми. Що є дуже важливим – у Рекомендації розглядаються проблеми, з якими стикаються жінки та дівчата: від належним чином підготовлених місць транзиту і прийому біженців до встановлення гендерно-чутливої ​​політики надання притулку.

А другим важливим моментом є те, що Рекомендація містить вказівки для урядів і громадянського суспільства щодо потреб жінок з точки зору соціальних послуг, охорони здоров’я, працевлаштування, освіти та участі у соціальному житті для гарантії того, що державна політика повною мірою сприяє інтеграції та розширенню прав і можливостей жінок і дівчат-мігрантів, біженок і шукачок притулку.

Зокрема,  в країнах, де знаходяться українки, які були вимушені втікати від війни рекомендується приділити особливу увагу заходам, спрямованими на руйнування всіх видів стереотипів, які негативно впливають на права жінок і дівчат-мігранток, біженок та шукачок притулку. А в цьому контексті велика роль відводиться інформаційним та освітнім заходам, що підвищують рівень обізнаності стосовно гендерної рівності й прав людини. І такі заходи також сприяють налагодженню діалогу між сторонами. Також робиться акцент на тому, що жінкам і дівчатам-мігранткам необхідно забезпечити доступ до національного та міжнародного правового захисту, щоб вони могли ефективно реалізувати свої права, а за необхідності вживати заходів у разі порушення цих прав згідно з відповідними національними й міжнародними стандартами та інструментами.

Back to Top