Wednesday Jul 17, 2024

Стандартизація і кодифікація за принципами НАТО

Стандартизація і кодифікація за принципами НАТО

Метою реформування системи стандартизації і кодифікації у сфері оборони України є досягнення сумісності з відповідними системами НАТО та відповідність потребам сил оборони держави.

Для її досягнення мають бути виконані такі пріоритетні завдання:

створення і належне функціонування системи стандартизації у сфері оборони, яка відповідає принципам і підходам НАТО:

прийняття та використання стандартів НАТО у сфері оборони відповідно до політики НАТО зі стандартизації;

упровадження і забезпечення функціонування Інформаційної системи управління стандартизацією в МОУ, ГШ ЗС України та науково-дослідних установах ЗС України;

створення і належне функціонування системи кодифікації предметів постачання сил оборони:

запровадження в усіх підрозділах сил оборони єдиної автоматизованої інформаційної системи кодифікації;

упровадження в системі закупівель в інтересах сил оборони STANAG 4177 «Єдиної системи отримання даних про предмети постачання»;

належний рівень професійної компетенції персоналу зі стандартизації та кодифікації у складі сил оборони:

участь представників МОУ та ЗС України у міжнародних освітніх заходах з питань стандартизації та кодифікації в рамках Індивідуальної програми партнерства між Україною та НАТО;

упровадження системи підготовки фахівців у сфері стандартизації та кодифікації, термінології зі знанням англійської/французької мови;

участь представників України у засіданнях керівних та виконавчих органів НАТО зі стандартизації і кодифікації;

рівень матеріально-технічного та фінансового забезпечення достатній для ефективного функціонування систем стандартизації та кодифікації, що досягається виконанням таких пріоритетних завдань:

розроблення та впровадження порядку забезпечення систем стандартизації та кодифікації у сфері оборони належним фінансуванням;

створення (перегляд/оновлення) системи залучення допомоги держав-членів НАТО у рамках Трастових фондів НАТО для реформування систем логістики та стандартизації ЗС України.

Back to Top