Wednesday Jul 17, 2024

ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО АЛЬЯНСУ: система воєнної розвідки функціонує відповідно до принципів і стандартів НАТО

ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО АЛЬЯНСУ: система воєнної розвідки функціонує відповідно до принципів і стандартів НАТО

Одним із пріоритетних напрямів є створення ефективної системи розвідки Збройних Сил України відповідно до стандартів НАТО.

Цілями подальшого розвитку системи воєнної розвідки є:

посилення спроможності органів військового управління розвідки та військових частин розвідки ЗС України для здобування розвідувальної інформації;

проведення спеціальних заходів в інтересах застосування ЗС України та інших складових сил оборони.

Пріоритетними завданнями заплановані наступні:

забезпечення підготовки особового складу органів військового управління розвідки та військових частин розвідки ЗС України до виконання завдань за призначенням;

забезпечення розвитку спроможності щодо здобування розвідувальних відомостей в інтересах застосування ЗС України та інших складових сил оборони з урахуванням принципів і стандартів НАТО;

автоматизація процеси збору і обробки розвідувальної інформації та створення АСУ розвідки з урахуванням принципів і стандартів НАТО;

забезпечення органів воєнної розвідки достатніми матеріально-технічними засобами технічної розвідки з урахуванням принципів і стандартів НАТО;

розвиток та придбання новітніх високотехнологічних засобів розвідки, в тому числі космічної та геопросторової розвідки;

упровадження захищених каналів передачі інформації.

На сьогодні вже проведено роботу із зазначених напрямків, а саме:

щодо переведення на нові штати розвідувальних рот бригад;

практично завершено переведення на нові штати розвідувальних батальйонів;

триває перехід на уніфіковані організаційно-штатні структури органів управління, решти частин та підрозділів розвідки ЗС України;

просувається робота щодо формування розвідувального органу ГШ ЗС України (Головне управління розвідувального забезпечення).

Back to Top