Thursday Jul 18, 2024

ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО АЛЬЯНСУ: керівництво силами оборони

ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО АЛЬЯНСУ: керівництво силами оборони

Система стратегічного та оперативного (бойового) управління, зв’язку, розвідки та спостереження (C4ISR) спільна для всіх складових сектору безпеки і оборони України та сумісна із системами НАТО

В Збройних Силах України проводиться робота щодо вдосконалення керівництва силами оборони і нарощування їхніх спроможностей:

сформовано Об’єднаний оперативний штаб як орган управління міжвидовими та міжвідомчими угрупованнями військ (сил);

проводиться робота щодо створення системи управління, зв’язку, розвідки та спостереження (C4ISR) для всіх складових сектору безпеки і оборони України та сумісна із системами НАТО

створено Сили Спеціальних операцій ЗСУ та забезпечено їхню діяльність;

доповнені основні завдання міністерства в мирний час та в особливий період;

унормовані питання визначення правових засад організації та діяльності у сфері державної служби, насамперед стосовно відповідних повноважень Міністра оборони та державного секретаря Міноборони;

уточнено значну кількість функцій Міноборони;

вирішено проблемні питання організації та ведення територіальної оборони;

урегульовано питання підготовки військових фахівців для потреб Військо-Морських Сил ЗСУ;

створено системи логістики та медичного забезпечення сил оборони.

У перспективній системі управління передбачається чітко розмежувати повноваження та завдання між органами військового управління відповідно до принципів та підходів НАТО, зокрема покласти:

на Генеральний штаб – планування оборони держави, стратегічного планування застосування та розвитку Збройних Сил;

на командування видів, окремих родів військ і сил Збройних Сил – формування, розвиток, технічне оснащення, всебічне забезпечення, підготовка та підтримання військ (сил) в готовності до виконання покладених завдань;

на Об’єднаний оперативний штаб – планування застосування переданих в оперативне підпорядкування військ (сил), оперативне управління ними.

Сили оборони здійснюють стратегічні комунікації відповідно до європейських та євроатлантичних принципів і підходів

Стратегічні комунікації ЗС України спрямовані на забезпечення наступних заходів:

формування єдиних підходів до планування стратегічних комунікаці ЗС України на всіх рівнях;

формування наративів, аргуметаційних тематик та меседжів;

аналіз інформсередовища, виявлення інформзагроз для ЗС України, прогнозування розвитку інформсередовища;

об’єктивне інформування населення України та міжнародної спілльноти про діяльність ЗС України;

координації та синхронізації заходів позиціонування та популяризації ЗС України.

Оперативні (бойові, спеціальні) спроможності сил оборони забезпечують гарантовану відсіч збройній агресії, оборону держави, підтримання миру і міжнародної безпеки.

Спецпроект: «Шлях України до Альянсу – основні досягнення, переваги та завдання»

Back to Top