Wednesday Jul 17, 2024

Принципи та методи нормативно-правового регулювання питань професійної підготовки військових фахівців у НАТО

На Заході, зокрема у країнах Північноатлантичного альянсу, протягом часу, що минув від окупації Росією Криму, розв’язання гібридної війни на Сході України, а  згодом – повномасштабного вторгнення російської армії в лютому 2022-го року, вважають, що саме ці події є тестом для держав НАТО щодо реагування на безпекові виклики на континенті, а також перевіркою на стійкість та солідарність союзників

 

Тому всі країни Альянсу повинні вжити всіх доступних кроків вже сьогодні, а краще, як то кажуть – ще «вчора», щоб забезпечити наявність боєздатних сил, спроможних оперативно реагувати на загрози та ефективно діяти, якщо виникне військовий конфлікт. І тут питання підготовки та освіти військовослужбовців є одними з вирішальних для підвищення загального рівня кваліфікації офіцерів, як командирів, так і навченості солдатів діяти в складних бойових умовах. Наприклад, зрозуміти та засвоїти тактику дій в урбанізованій місцевості, особливо з врахуванням досвіду російсько-української війни 2022-2023 років.

Тому війна лише підкреслює необхідність реформування системи військової освіти та її подальшої інтеграції у світовий простір. І як раз остаточне створення системи вищої освіти, у тому числі військової, інтегрованої у євроатлантичний простір вищої освіти є однією із цілей реформування системи вищої освіти в Україні.

І в цьому контексті формування та вдосконалення нормативно-правового регулювання сфери вищої освіти, зокрема забезпечення якості освіти в Україні відповідно до євроатлантичних стандартів є одним з пріоритетів діяльності як вищих органів влади у сфері освіти, так і самих закладів вищої освіти, зокрема тих, що займаються підготовкою військовослужбовців.

Треба зазначити, що навчання та професійна підготовка військових фахівців у НАТО базуються на чітко визначених принципах та застосовуються методи нормативно-правового регулювання, які дозволяють забезпечити єдність та ефективність системи підготовки військовослужбовців країнах-членах Альянсу.

Якщо безпосередньо торкатися принципів нормативно-правового регулювання, то насамперед треба зробити акцент на п’яти основних.

По-перше, це єдність стандартів. Тут НАТО сприяє створенню єдиної системи стандартів та вимог до підготовки військових фахівців у країнах-членах. Це забезпечує спільність та взаємозамінність підготовки військовослужбовців з різних країн.

По-друге – системність та комплексність. Професійна підготовка військових фахівців в НАТО ґрунтується на системних підходах та комплексному покритті всіх аспектів освіти, навчання та тренування.

По-трете – інновації та розвиток. В цій сфері нормативно-правове регулювання сприяє стимулюванню інноваційних підходів та розвитку нових методик і технологій у військовій освіті та підготовці.

По-четверте – відповідність міжнародним стандартам. Професійна підготовка військових фахівців у НАТО ґрунтується на відповідності міжнародним стандартам та угодам, що стосуються військової освіти.

По-п’яте – прозорість та відкритість. Мається на увазі, що нормативно-правове регулювання відкрите для всіх зацікавлених сторін, що забезпечує прозорість та можливість активної участі у розвитку системи підготовки.

Методи нормативно-правового регулювання:

  1. Розробка нормативних актів. Країни-члени НАТО розробляють та затверджують нормативні акти, які стосуються військової освіти та підготовки, що регулюють організацію, зміст та стандарти підготовки.
  2. Затвердження програм та стандартів. Освітні програми, вимоги до тренувань та стандарти підготовки підтверджуються відповідними військовими органами та підрозділами НАТО.
  3. Проведення атестації та оцінки. Військовослужбовці проходять атестацію та оцінку знань і навичок, що дозволяє визначити їхній рівень професійної підготовки.
  4. Співпраця та обмін досвідом. Країни-члени НАТО активно співпрацюють між собою, діляться досвідом та найкращими практиками щодо підготовки військових фахівців.
  5. Підтримка науково-дослідної роботи. НАТО підтримує розвиток науково-дослідницької

бази та співпрацю з академічними установами для підвищення рівня професійної підготовки військових фахівців.

Принципи та методи нормативно-правового регулювання військової освіти і підготовки в НАТО спрямовані на забезпечення високого рівня професіоналізму та готовності до виконання завдань у сучасних умовах. Це допомагає підтримувати колективну обороноздатність та готовність до реагування на будь-які загрози.

Для України формування та подальше удосконалення прогресивної нормативно-правової бази сучасної вищої освіти, особливо – військової з урахуванням євроатлантичних стандартів та міжнародного досвіду одним з основних факторів підготовки висококваліфікованого військового фахівця.

Back to Top