Wednesday Jul 17, 2024

ЗА СТАНДАРТАМИ НАТО: Оборонне планування – складова системи державного стратегічного планування

18.11 ОП

Складний характер майбутніх загроз та обмежені ресурси потребують використання усіх можливих сучасних підходів за всіма напрямками функціонування Збройних Сил України, одним з яких є оборонне планування.

Пошук ресурсів, впровадження передового досвіду держав-партнерів та міжнародних організацій може забезпечити зростання власного потенціалу та не лише зміцнити відносини, а й зробити вагомий крок в напрямку реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, що й обумовлює актуальність запровадження ефективного оборонного менеджменту у державі.
Як складова оборонного менеджменту, оборонне планування – є складовою системи державного стратегічного планування, що здійснюється з метою забезпечення обороноздатності держави шляхом визначення пріоритетів і напрямів розвитку:
сил оборони;
їх спроможностей;
озброєння та військової техніки;
інфраструктури;
підготовки військ (сил).
Оборонне планування передбачає розроблення відповідних концепцій, програм і планів з урахуванням реальних і потенційних загроз у воєнній сфері та фінансово-економічних можливостей держави.
Засади оборонного планування в Україні на законодавчому рівні вперше були визначені ще у 2004 році. Законом України «Про організацію оборонного планування» тоді були визначені завдання, принципи, зміст і порядок планування в галузі оборони та координації дій органів державної влади в цій сфері.
З того часу практика оборонного планування як в Україні, так і в країнах-членах НАТО набула подальшого розвитку та пройшла значний шлях. Залежно від чинників, які приймалися як вихідні для планування оборони, визначаються такі методи оборонного планування:
за принципом «зверху-вниз»;
на основі ресурсів;
на основі технологій;
засноване на уникненні ризиків;
послідовне;
на основі історичного досвіду;
на основі сценаріїв;
на основі загроз;
планування на основі спроможностей.

18.11 ОП

Слідкуйте за реалізацією проекту на наших електронних ресурсах в:
Facebook,

Instagram,

Telegram,

Twitter,

Tic Tok,

Youtube

Буде інформативно та цікаво!

Проект “Стандарти НАТО для сектору безпеки і оборони України: розуміння і сприйняття” реалізується за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні.

Back to Top