Wednesday Jul 17, 2024

СТАНДАРТИ НАТО: Армія та гроші

33 29.12 грошове забезпечення

У Генеральному штабі з метою наближення до стандартів НАТО активно ведеться робота щодо розробки та впровадження перспективної системи грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Діюча система грошового забезпечення військовослужбовців створена на принципах, які існували в Радянській армії, та призначена вирішувати завдання діючої системи кадрового менеджменту.
Водночас принципи кадрового менеджменту змінюються відповідно до стандартів НАТО.
Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» до складу грошового забезпечення входять:
посадовий оклад, оклад за військовим званням;
щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія);
одноразові додаткові види грошового забезпечення.
Основними недоліками діючої системи грошового забезпечення військовослужбовців є:
структура грошового забезпечення має співвідношення основних та додаткових видів грошового забезпечення – 45/55 відсотків;
вона не прозора та не ефективна;
не стимулює зростання професійної майстерності військовослужбовців та бажання будувати кар’єру.
має високу корупціогенність («ручне» встановлення штатно-посадових категорій посад, розмірів посадових окладів, надбавки за особливості проходження служби, премії);
не дозволяє призначати військовослужбовців на рівні за військовим званням посади з меншими посадовими окладами;
існує дисбаланс між штатно-посадовими категоріями та розмірами посадових окладів за окремими посадами (капітан може мати посадовий оклад та розмір грошового забезпечення більше ніж у полковника);
за більшістю нетипових посад офіцерського складу розміри посадових окладів завищені або занижені (посадові оклади начальників баз та складів зберігання військового майна можуть бути більшими ніж посадовий оклад командира бригади);
існуючі надбавки не стимулюють службу у важких чи польових умовах та у відриві від сім’ї;
структура грошового забезпечення не сприяє прозорому та справедливому призначенню пенсій звільненим військовослужбовцям (військові однакового рівня та стажу служби мають різний розмір пенсії у залежності від дати їх звільнення).
А ось аналіз систем грошового забезпечення армій держав-членів НАТО свідчить про те, що вони в цілому схожі одна на одну, оскільки всі вони базуються на виплатах за військове звання військовослужбовців, а відмінності полягають у способі стимулювання тривалості військової служби, видах та розмірах додаткових видів грошового забезпечення, частка яких складає приблизно 20-30% від розміру місячного грошового забезпечення.
Системи грошового забезпечення цих країн умовно можна розділити на два типи:
1. Розмір базової виплати залежить від звання військовослужбовця та його вислуги років (становить близько 80% розміру місячного грошового забезпечення), усі додаткові види грошового забезпечення, як стимулюючого так і компенсаційного характеру визначаються в твердих розмірах (застосовується у арміях США, Німеччини, Туреччини, Литви);
Переваги такої системи грошового забезпечення:
має співвідношення основних та додаткових видів грошового забезпечення – 80/20 відсотків;
дозволяє досягати максимального результату при мінімумі затрат та забезпечує значну економію бюджетних коштів (кожна виплата стимулює конкретного військовослужбовця у конкретній ситуації службового становища);
стимулює персонал до тривалого проходження служби, зростання професійної майстерності та будівництва військової кар’єри (базовий оклад з вислугою років зростає (або ні) по різному для різних категорій військовослужбовців);
дозволяє проводити ротацію військовослужбовців на любі посади у межах одного військового звання;
має низьку корупціоногенність;
має велику кількість стимулюючих і компенсаційних виплат (надбавок), які можуть змінюватись у залежності від потреби;
спрощує проведення розрахунків при формуванні держбюджету.
2. Розмір базової виплати залежить від посадового окладу та рівня органу управління (Генштаб, вид збройних сил, корпус, бригада), в якому служить військовослужбовець (становить близько 70% місячного грошового забезпечення), більшість додаткових видів грошового забезпечення визначаються в твердих розмірах у залежності від базової квоти або базової ставки, розмір яких щорічно переглядається. (застосовується у арміях Польщі та Румунії).
Переваги такої системи грошового забезпечення:
має співвідношення основних та додаткових видів грошового забезпечення – 70/30 відсотків;
стимулює персонал до тривалого проходження служби, зростання професійної майстерності, будівництва військової кар’єри;
дозволяє проводити ротацію військовослужбовців з рівними військовими званням у межах одного з чотирьох рівнів посад (Генштаб, вид збройних сил, з’єднання, війська);
має достатню кількість стимулюючих і компенсаційних виплат (надбавок).

33 29.12 грошове забезпечення

Слідкуйте за реалізацією проекту на наших електронних ресурсах в:
Facebook,

Instagram,

Telegram,

Twitter,

Tic Tok,

Youtube

Буде інформативно та цікаво!

Проект “Стандарти НАТО для сектору безпеки і оборони України: розуміння і сприйняття” реалізується за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні.

Back to Top