Wednesday Jul 17, 2024

Експерти НАТО проведуть інституційний аудит військової освіти

З 1 жовтня із залученням експертів з Міністерства оборони, Генерального штабу, вищих військових навчальних закладів та експертів із держав — членів НАТО запускається процес інституційного аудиту військової освіти.


Вже розроблено порядок інституційного аудиту.
Метою інституційного аудиту є підвищення ефективності функціонування професійної військової освіти та вироблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення освітньої діяльності, забезпечення її якості та приведення освітнього й управлінського процесів до вимог національного законодавства та стандартів НАТО.
Інституційний аудит має дати відповідь на першорядні питання: наскільки правильно розвивається професійна військова освіта і чи задовольняє нагальні потреби сил оборони в контексті існуючих загроз національній безпеці та інтеграції України до НАТО.

 

Back to Top