Thursday Jul 18, 2024

Доктрина розвитку військових публікацій ЗС України

31 23.12 доктрина генштабу

З метою підготовки підрозділів ЗС України до спільних дій з військовими формуваннями держав-членів НАТО, Генеральним штабом розроблено Доктрину розвитку військових публікацій відповідно до стандартів Альянсу.

Доктрина застосовується для:
планування, розробки, впровадження та удосконалення керівних документів в ЗС України;
розробки інших документів, які деталізують зазначений процес.
Доктрина відображає систему поглядів на процес, роль, місце та завдання органів військового управління, установ (організацій) під час підготовки, безпосередньої розробки військових публікацій, запровадження та їх удосконалення.
Метою розвитку військових публікацій є формування концептуальної основи для:
підготовки та застосування військ (сил) під час оборони держави;
виконання визначеного оперативного (бойового) завдання об’єднаним угрупованням.
Доктрина ґрунтується на:
результатах аналізу чинних нормативно-правових актів сил оборони;
пріоритетності запровадження стандартів держав-членів НАТО у сфері розвитку доктринальних документів;
досвіді застосування сил і засобів складових сил оборони і безпеки під час АТО та ООС;
системності в процесі розроблення (уточнення), запровадження.
За класифікацією військові публікації поділяються на:
доктринальні документи (доктрини, концепції, настанови, бойові статути, тактичні публікації);
навчально-методичні матеріали (інструкції, методики, посібники, курси, програми, збірники, технічні публікації, довідники).
Основними принципами розвитку військових публікацій є:
адаптація до підходів НАТО;
вивчення аналогічних документів НАТО та країн-членів Альянсу;
об’єднаність;
циклічність;
супроводжуваність;
посилання на відповідні документи
орієнтація на майбутнє.
Враховуючи необхідність забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції України має бути здійснена адаптація вітчизняної військової публікації до стандартів НАТО.
У рамках адаптації передбачається:
вивчення військових публікацій НАТО, країн-членів Альянсу за визначеним напрямком;
проведення порівняльного аналізу;
підготовка рекомендацій щодо приведення військової публікації у відповідність з доктринами, настановами, статутами НАТО;
уточнення (перероблення) на їх підставі проекту військової публікації ЗС України (сил оборони держави);
залучення до цього процесу іноземних та юридичних радників.

31 23.12 доктрина генштабу

 

Слідкуйте за реалізацією проекту на наших електронних ресурсах в:
Facebook,

Instagram,

Telegram,

Twitter,

Tic Tok,

Youtube

Буде інформативно та цікаво!

Проект “Стандарти НАТО для сектору безпеки і оборони України: розуміння і сприйняття” реалізується за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні.

Back to Top