Thursday Jul 18, 2024

Через стандарти до НАТО

Річна національна програма Україна-НАТО передбачає переведення сектору безпеки та оборони на натовські стандарти.

 

Стандарти НАТО, яких близько 1200 одиниць – це лише невеличка частка документів НАТО, яка направлена виключно на забезпечення досягнення оперативної і технічної сумісності сил оборони. Запровадження стандартів НАТО не гарантує набуття членства в Альянсі, а є лише однією з запорук на шляху до цього.
Наприклад, Річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО містять лише два розділи, присвячені оборонним, військовим і безпековим питанням
Усі інші розділи розкривають політичні, економічні, ресурсні та правові питання.
Якщо говорити в глобальному вимірі, то будь-яка Річна національна програма (РПН) насамперед визначає стратегічну мету реформ, які здійснюються у нашій країні, а також конкретні цілі та пріоритетні завдання для реалізації політики євроатлантичної інтеграції України. І в Програмі безпосередньо визначені ті державні органи, які відповідають за виконання цих важливих завдань.
У РПН-2020 зроблено особливий акцент на переведення сектору безпеки та оборони України на стандарти НАТО. І реалізація реформ у різних сферах життєдіяльності держави, а не тільки в оборонному секторі, здійснення яких передбачено РПН-2020, має ще більше наблизити Україну до НАТО.
Тобто, робимо такий висновок – окрім стандартів НАТО в класичному їх розумінні (угоди зі стандартизації та союзні публікації), існують інші євроатлантичні політики, стратегії, принципи, норми та підходи до всіх сфер діяльності держави.
Такі, наприклад, як:
демократичний цивільний контроль над силами оборони;
забезпечення прозорості при прийнятті управлінських рішень на всіх рівнях;
підвищення ефективності існуючих антикорупційних органів;
запровадження процесу оборонного планування у сфері оборони відповідно до євроатлантичних принципів та підходів;
гендерна політика тощо.
І Річні національні програми, в яких якраз і прописано механізми реалізації та втілення необхідних змін у всіх аспектах життя держави, є ключовим інструментом інтеграції України до Альянсу і дорожньою картою реформ для втілення стандартів НАТО. Тому головна мета, яку переслідує виконання РПН-2020, полягає в тому, що Україна відповідає принципам та критеріям, необхідним для набуття членства в Організації Північноатлантичного договору.

Слідкуйте за реалізацією проекту на наших електронних ресурсах в:
Facebook,

Instagram,

Telegram,

Twitter,

Tic Tok,

Youtube

Проект “Стандарти НАТО для сектору безпеки і оборони України: розуміння і сприйняття” за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні та Міністерства оборони України.

Back to Top