Wednesday Jul 17, 2024

Адміністративні стандарти НАТО

29 15.12 администратиные стандарты

Вони становлять близько 1% від загальної кількості стандартів, які використовуються в Альянсі та стосуються термінології, військових звань, визначають порядок обміну інформацією, роботи з документацією та сприяють Альянсу в управлінні в різних областях, включаючи термінологію, фінанси, людську діяльність та ресурси.

Роботи з адміністративної стандартизації ведуться через органи військового управління, які здійснюють функції з військової стандартизації у межах визначених напрямів діяльності:
впровадження міжнародних військових нормативних документів зі стандартизації;
контроль за виконанням робіт із військової стандартизації, замовником яких є орган військового управління тощо.
В Україні розроблено 25 національних нормативних документів щодо запровадження адміністративних стандартів НАТО з питань:
кодифікації – 7;
військової освіти – 5;
стратегічних комунікацій – 3
гендерних перспектив – 2;
лінгвістичного забезпечення – 1;
державного гарантування якості – 4.
Стандартизація та взаємосумісність арміїй держав-членів НАТО є основою безпеки Альянсу, що визначено у Стратегічній̆ концепції̈ НАТО 2010 року. Сам Альянс визначає стандартизацію як «розроблення та запровадження процедур, проектів і термінології̈ для досягнення належного рівня взаємосумісності (interoperability) союзників, або рекомендування корисних практик для багатонаціонального співробітництва».
Неуважне ставлення до сприйняття адміністративної сфери стандартизації провокує уповільнення процесів оперативної та матеріальної стандартизації та призводить до гальмування процесів адаптації передових практик у діяльність Збройних Сил України.
Першим вдалим прикладом розробки адміністративного стандарту на базі стандартів НАТО може слугувати розроблення та введення в дію у 2018 році Лінгвістичним науково-дослідним управлінням військового стандарту «Лінгвістичне забезпечення військ (сил)».
Цей військовий стандарт забезпечує унормування системи лінгвістичного забезпечення, а іншими словами організації системи усних та письмових перекладів в інтересах ЗС України, і сприяє єдиному розумінню процесу перекладацького супроводження та інших видів діяльності військовослужбовцями з урахуванням міжнародного досвіду лінгвістичного забезпечення операцій та сучасних тенденцій розвитку.
Визначення основних понять сприяє розумінню структурно-функціональних зв’язків між компонентами цієї системи, унормовують та стандартизують тлумачення термінів і понять, усувають відмінності та розбіжності щодо обсягів змісту, який вкладається в те чи інше поняття або термін.
Цей військовий стандарт застосовують на етапі підготовки, здійснення лінгвістичного забезпечення та під час проведення заходів міжнародного співробітництва, міжнародних операцій із підтримання миру та безпеки.
Впровадження цього стандарту у діяльність Збройних Сил України дозволило суттєво покращити взаємодію всіх органів військового управління та підрозділів, що залученні до міжнародного військового співробітництва, значно скоротити часові проміжки організації та узгодження заходів забезпечення та підвищити якість як при здійсненні усного та письмового перекладів в інтересах Збройних Сил України.
Іншим важливим напрямком адміністративної стандартизації є гармонізація військової термінології відповідно до норм та стандартів НАТО з метою унормування використання іноземної військової термінології у ЗС України.
Узгоджені та стандартизовані терміни та їх визначення українською та англійською мовою є основою для розробки переважної більшості військових стандартів на основі стандартів НАТО.
У 2017 році в рамках впровадження нової системи оборонного планування на основі спроможностей Лінгвістичне науково-дослідне управління розробило та ввело в дію військовий стандарт ВСТ 01.004.005 «Стратегічне планування розвитку спроможностей Збройних Сил України. Абревіатури» та військовий стандарт ВСТ 01.004.006 «Стратегічне планування розвитку спроможностей Збройних Сил України. Терміни та визначення». Ці два стандарти стали основою для розробки Єдиного переліку (каталогу) спроможностей Міноборони та ЗС України.
Ці військові стандарти розроблені з метою сприяння єдиному розумінню абревіатур та термінів, які зустрічаються в службових документах НАТО щодо спроможностей під час оборонного планування та планування операцій. Єдиний понятійний апарат забезпечує впровадження основних елементів процесу розвитку спроможностей, як складової національної системи оборонного та безпекового планування, досягнення необхідного рівня взаємосумісності підрозділів ЗС України у Процесі планування та оцінки сил під час проведення оцінки військових частин та підрозділів, визначених до складу спільного фонду оперативних сил та можливостей у рамках Програми перевірки та зворотнього зв’язку Концепції оперативних спроможностей НАТО.
Стандарти визначають перелік стандартизованих абревіатур та термінів загальновійськового призначення, рекомендованих для застосування у Міністерстві оборони та ЗС України.
Визначення зазначеної термінологічної системи сприяє забезпеченню необхідного рівня сумісності між видами ЗС України, з іншими військовими формуваннями в процесі підготовки та проведення операцій.
Однією з проблем, що ускладнює процес досягнення необхідного рівня взаємосумісності підрозділів ЗС України з підрозділами іноземних держав в процесі підготовки та застосування, є відсутність єдиного понятійного апарату.
Розробка та введення в дію двомовних термінологічних стандартів забезпечує упорядкування військової термінології у військовій галузі та сприяє єдиному її розумінню органами військового управління.

Back to Top